Varsel nye priser f.o.m. 01.01.2022

 

Autotransport Service AS har med bakgrunn i økt kostnadsnivå endret fremføring og returpriser f.o.m. 01.01.22

Informasjonsbrev vedrørende prisendring og struktur fra 01.01.2022_